PREŠOV, KATEDRÁLA - LOGOS TV
PREŠOV, KATEDRÁLA - LOGOS TV
 • 12
 • 1 105 287
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich.
► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/
► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html
► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/
PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA
Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už koncom 14. storočia stála špitálska kaplnka postavená v neogotickom štýle. Spravovali ju augustiniáni, ktorí sa venovali starostlivosti o chorých a chudobných v nemocnici, ktorá stála hneď vedľa kaplnky. Bolo to vtedy pri Dolnej (južnej) bráne, ktorou sa vstupovalo do mesta. Nemocnica (špitál), ako aj chrám boli zasvätené Preblahoslavenej Panne Márii. Po roku 1540, počas reformácie, používali objekt chrámu slovenskí evanjelici a v niektorých obdobiach rímskokatolíci.
Na základe kráľovského rozhodnutia sa od roku 1673 stáva chrám a nemocnica majetkom minoritov, ktorí prišli z Poľska. Minoriti zmenili účel nemocnice na kláštor - konvent koncom 17. storočia, keď sa po krátkej neprítomnosti opätovne vrátili v roku 1686. Kláštor zasvätili sv. Jánovi Krstiteľovi. V rokoch 1753 - 1754 začali realizovať neskorobarokovú prestavbu s rokokovými prvkami svojho, pôvodne špitálskeho chrámu. Bola predĺžená loď chrámu, ako aj jeho orientácia smerom na západ z pôvodného východného smerovania. Pôvodná svätyňa sa zmenila na vstupnú časť predsiene s novým stropom a nad chórom, ktorý bol pribudovaný, bola zachovaná pôvodná sieťová neogotická klenba svätovítskeho typu, s desiatimi erbmi miest východného Slovenska a erbom mesta Prešov z roku 1453. Zo západnej strany bol chrám zväčšený, predĺžený a ukončený polkruhovou apsidou, kde sa nachádza dnešná svätyňa. Zo severnej strany bola pristavená veža so zvonicou. Na priečelí chrámu bol vytvorený polkruhový vstupný portál so stĺpmi. Vyššie na priečelí je situovaný oválny obraz krstu Ježiša v Jordáne.
Pápež Pius VII. bulou Relata semper kánonicky zriadil Prešovskú eparchiu dňa 22. septembra 1818. Katedrálnym chrámom sa stal Chrám sv. Jána Evanjelistu v Prešove, ktorý predtým používali minoriti. Podľa zasvätenia ich kláštora dostáva svojho patróna vo sv. Jánovi Krstiteľovi. Chrám bol prispôsobený pre slávenie bohoslužieb a obradov podľa východnej byzantskej tradície. Slávnostná posviacka katedrály sa uskutočnila 6. januára 1882.
Po násilnej likvidácii Gréckokatolíckej cirkvi 28. apríla 1950 sa katedrála dostala do vlastníctva Pravoslávnej cirkvi a späť bola vrátená až 5. júla 1968, aj to len formálne. Majetkovo-právne aj naďalej zostala jej vlastníkom Pravoslávna cirkev, i keď liturgicky tento objekt užívala Gréckokatolícka cirkev. Definitívne vyriešenie vlastníctva katedrály ukončilo rozhodnutie Ministerstva kultúry z 1. júna 1999, ktorým sa katedrála a ďalšie objekty previedli na Gréckokatolícku cirkev. V katedrále sa nachádzajú tri kaplnky, z toho dve, do ktorých sa vstupuje z lode katedrály a jedna, zasvätená Presvätej Bohorodičke - Čiernej Madone - do ktorej sa vstupuje z predsiene katedrály. Pod katedrálou sa nachádza krypta.
Pápež sv. Ján Pavol II. navštívil katedrálu 2. júla 1995. V ďalších rokoch boli zhotovené sarkofágy pre blahoslavených hieromučeníkov Pavla Petra Gojdiča OSBM (2001) a Vasiľa Hopka (2003), umiestnené pod oltármi v bočných kaplnkách. Nachádzajú sa v nich ich relikvie. V roku 2003 bola v katedrále umiestnená verná kópia Turínskeho plátna. V Katedrále sv. Jána Krstiteľa v Prešove sa nachádza aj relikvia Svätého Kristovho kríža, sv. Jána Krstiteľa, sv. prvomučeníka Štefana a viacerých ďalších svätých. Od roku 2008, kedy bola Prešovská eparchia povýšená na archieparchiu a Prešov na sídlo Gréckokatolíckej metropolitnej cirkvi sui iuris je Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa katedrálou Prešovskej archieparchie.
► ŽIVÉ PRENOSY:
LITMANOVÁ, HORA ZVIR - czcams.com/users/logostvlitmanováhorazvir
PREŠOV, KATEDRÁLA - czcams.com/users/logostvprešovkatedrála
KOŠICE, KATEDRÁLNY CHRÁM - czcams.com/users/logostvkošicekatedrálnychrám
ĽUTINA, BAZILIKA - czcams.com/users/logostvľutinabazilika
BRATISLAVA, KATEDRÁLA - czcams.com/users/logostvbratislavakatedrála
KLOKOČOV, CHRÁM - czcams.com/users/logostvklokočovchrám
MICHALOVCE, BAZILIKA - czcams.com/users/logostvmichalovcebazilika
UŽHOROD, KATEDRÁLA - czcams.com/users/logostvužhorodkatedrála
PARMA, KATEDRÁLA - czcams.com/users/logostvcathedralofparmaoh
Sledujte nás aj na:
► TELEVÍZIA ZEMPLÍN: czcams.com/users/TelevíziaZemplín
zhlédnutí: 2 500

Video

LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
Před 4 dny
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 3,2KPřed 23 dny
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 2,6KPřed měsícem
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 2,8KPřed rokem
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 6KPřed rokem
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 8KPřed 2 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 2,4KPřed 2 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 2,1KPřed 2 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte LOGOS TV: prelogos.darujme.sk/klub/ ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, už...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA (Živý prenos )
zhlédnutí 13KPřed 2 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte náš projekt aj Vy: www.logos.tv/pomoc ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )
zhlédnutí 6KPřed 3 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte náš projekt aj Vy: www.logos.tv/pomoc ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ...
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )
LOGOS TV - PREŠOV, KATEDRÁLA( Živý prenos )
zhlédnutí 9KPřed 3 lety
Tento priamy prenos sledujete vďaka podpore veriacich. ► Podporte náš projekt aj Vy: www.logos.tv/pomoc ► Kliknite a prihláste sa na odber videí: czcams.com/channels/0PR5r6adUNELdeglSEk0Yg.html ► Sledujte nás aj na Facebooku: LOGOS-TV-276526342825702/ PREŠOV, KATEDRÁLA SV. JÁNA KRSTITEĽA Na mieste, kde sa dnes nachádza gréckokatolícky Katedrálny chrám sv. Jána Krstiteľa v Prešove, ...

Komentáře

 • irenej irenej
  irenej irenej Před 10 měsíci

  čo sa deje? prečo nejde prenos???

 • kateryna polyvko
  kateryna polyvko Před rokem

  Про охорону Архангела Варахаїла, про щасливе влаштування на роботу за Катерину. За св.Євангеліє за виздоровлення .......Про молитви-вимовляння о Здравії голови зправа', екзорцизм проти духів злоби і хвороби душевної, молитву свщмчнк Кипріяна і мч Юстини за зцілення р.Б. Назарія' і Катерини* 💜🤍за святу т.Шлюбу і щасливу долю Назарія' Петровича Шумика коханого хлопця і Поливко Катерини Василівни нам 30 років'.--проти зливання нас ворожою магією. --І супроти всіх розлучників видимих і невидимих . 😭😢😰 .